Menu
Obec Dolní Lhota Obec Dolní Lhota

Výsledky soutěží

PROPOZICE  23. VESNICKÝCH SPORTOVNÍCH HER 2018

Informace o soutěži 

Druh soutěže.

celoroční soutěž v různých disciplínách individuálních i kolektivních sportů.

Pořadatel:

TJ Sokol Plesná + organizační výbor soutěže složený ze zástupců zúčastněných obcí.

Soutěžící obce:

Dolní Lhota, Krásné Pole, Plesná, Velká Polom,  Horní Lhota,  Polanka nad Odrou ,Olbramice, Jistebník, Zbyslavice a Klimkovice

Termín:

leden - listopad 2018, termíny jednotlivých soutěží budou upřesněny vždy na soutěži předchozí, propozice rozeslány, pokud to bude technicky možné, min.14 dnů před soutěží zpravidla e-mailem. Soutěžním dnem je zpravidla sobota dopoledne

Ceny:

Vítězná obec získá putovní pohár, který je povinna vrátit před vyhodnocením dalšího ročníku pořadatelům.

Podmínky účasti:

Mohou startovat muži a ženy, kteří v roce 2018 dosáhnou 15 let, ve vyjmenovaných disciplínách 13 let, a mají v obci trvalý pobyt (u prezentace je povinnost předložit občanský průkaz, u osob mladších 15-ti let jiný důvěryhodný doklad nejlépe s fotkou). V tomto směru apelujeme na sportovní čest zúčastněných a věříme, že se nesníží žádný ze zúčastněných k jakémukoli podvádění v této věci. V případě neoprávněného startu bude družstvo obce z dané soutěže diskvalifikováno. Věkové omezení je zavedeno především z důvodu ochrany zdraví startujících. Proto je u mladších 15 let potřebný souhlas jednoho z rodičů – zajistí ho organizátor z dané obce. Forma souhlasu není předepsána – je možná osobní účast rodiče na soutěži nebo písemnou formou /formulář je k dispozici na http://www.hlubocec.cz/vesnicke-sportovni-hry/ Startující ve všech soutěžích se účastní na vlastní riziko a zodpovědnost se znalostí svého zdravotního stavu a berou na vědomí, že jejich účast není kryta žádným pojištěním ze strany pořadatele.

Rozpis soutěží:

Rozpis soutěží
Sport Pořádající obec Předběžný termín

Lyže- slalom

Jistebník + VSH

17. 1.

Plavání

Klimkovice

24. 2.

Badminton

Plesná

24. 3.

Kuželky

Olbramice

duben

Běh

Dolní Lhota

28. 4.

Volejbal

Krásné pole

2. 6.

Nohejbal

Horní Lhota

červen

Lukostřelba

Velká Polom

15. 9.

Požární útok

 

22. 9.

MTB

Plesná

6. 10.

Střelba ze vzduchovky

Zbyslavice

20. 10.

Sálová kopaná

Polanka

24. 11.

Rozpis soutěží je rámcový a může dojít ke změně pořadí soutěží z organizačních důvodů. O přesném termínu konání soutěže budou organizátoři informováni s dostatečným předstihem. 

Systém soutěží:

Soutěže jednotlivců – družstvo tvoří max. 4 závodníci předem nahlášeni jako členové družstva a do výsledkové listiny se započítají výsledky 3 nejlepších, ze kterých bude sestaveno redukované pořadí pro hodnocení družstva do VSH. Soutěže v přespolním běhu, plavání a závodu do vrchu se považují za otevřené a mohou se jich zúčastnit i další závodníci ze zúčastněných obcí VSH mimo reprezentační družstvo obce a tito závodníci budou v případě umístění mezi nejlepšími odměněni cenami určenými pro nejlepší jednotlivce, i když nejsou členy družstva pro soutěž VSH.

1. sálová kopaná 

obec reprezentuje čtyřčlenné družstvo (3+brankář) +max 3 náhradníci, systém každý s každým. Hrací doba min. 1x5min čistého času, stanoví se dle počtu zúčastněných. Podrobná pravidla budou vydána před vlastní soutěží.Vítěz utkání získává 3 body, za remízu pak 1 bod. O pořadí při rovnosti bodů rozhoduje 1.vzájemný zápas (minitabulka ze vzájemných zápasů), 2. rozdíl branek z minitabulky, 3. větší počet vstřelených branek v minitabulce, 4. celkový rozdíl branek, 5. celkový počet vstřelených branek, 6. los.

2. dráhové kuželky

obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo, systém soutěže 20 + 20 hodů sdružených, hodnocení jako soutěž jednotlivců do VSH. Start od 13 let /13. let je nutno dosáhnout v roce 2016/.

3. badminton 

družstva ve složení 2 – 6 hráčů před zahájením turnaje vyplní soupisku hráčů, dle které musí být dodrženo nasazování hráčů do dvouher (výše nasazený hráč hraje první dvouhru). Družstva se utkají systémem každý s každým. Každé utkání se bude skládat ze tří zápasů ,dvou dvouher a čtyřhry. Hráč může nastoupit do dvouhry i čtyřhry bez nároku na odpočinek mezi zápasy.

4. přespolní běh

obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo, trasa o délce cca 3,5 km v terénu, startuje se hromadně, hodnocení jako soutěž jednotlivců s hodnocením do VSH dle pravidel

5. volejbal

obec reprezentuje šestičlenné družstvo (+2 náhradníci). Minimální počet práčů na kurtu je 4. Hraje se na dva vítězné sety do 11 bodů beze ztrát  a je nutný rozdíl 2 bodů k vítězství v setu. O pořadí rozhoduje 1.vzájemný zápas (minitabulka ze vzájemných zápasů), 2. rozdíl bodů z minitabulky, 3. celkový rozdíl bodů, 4. los

6. nohejbal

obec reprezentuje tříčlenné družstvo (+2 náhradníci), systém každý s každým. Nelze hrát s menším počtem práčů na kurtu než 3. Hraje se dle českých pravidel nohejbalu na dva vítězné sety do 10 bodů. Případný 3. rozhodující set se hraje od stavu 5:5!
O pořadí rozhoduje 1.vzájemný zápas (minitabulka ze vzájemných zápasů), 2. rozdíl bodů z minitabulky, 3. celkový rozdíl bodů, 4. los

7. lukostřelba

Startují 4členná družstva. Střelba na cíl – terč na vzdálenost 12m a 15m. Každý závodník bude mít v soutěži 3 nástřelné a 10 soutěžních pokusů pro každou vzdálenost.
Luky a šípy zajistí pořadatel – TJ Velká Polom. K tréninkovým účelům je možné po dohodě zajistit pro každou obec luk s šípy za výrobní cenu. Start od 13 let /13. let je nutno dosáhnout v roce pořádání soutěže/. Kontakt na ing T. Lazeckého: lazecky@lukysipy.cz, www.lukysipy.cz

8. Hasičský sport                  

 • Družstvo: max. 7. členné + 1 náhradník, členové družstva musí mít trvalý pobyt v soutěžící obci,  složení družstva dle možnosti obce a to ve složení mužské, ženské nebo smíšené.
 • Ústroj a výzbroj družstva:  V celém družstvu jednotná. Při plnění disciplín je povolena sportovní obuv a sportovní oděv nebo PS – II. Při provádění disciplíny je povinná přilba a lehký opasek. 
 • Provedení: Na 2 hadice B,  (libovolné)
 • Pravidla: dle pravidel PS  s použitím přetlakového ventilu (výjimky pravidel budou upřesněny u prezentace a před startem u základny)
 • Hodnocení: Každé družstvo bude mít dva pokusy. Do konečného výsledku se započítává nejlepší dosažený čas.
 • Družstva si přivezou: Veškeré nářadí k provádění disciplíny. Při plnění disciplíny, včetně tréninku, musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby schváleného typu.

9. cyklistika                                                   

obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo s hodnocením dle propozic VSH. Tratí je country závod na cca 20km, který vede po zpevněných polních a částečně asfaltových cestách  Pořadatel vydá v dostatečném předstihu mapku trasy závodu a rozešle všem obcím.

10. plavání                                               

družstvo tvoří max. čtyři závodníci, soutěž jednotlivců na 100 metrů volný způsob s hodnocením do VSH dle pravidel. Start od 13 let /13. let je nutno dosáhnout v roce pořádání soutěže/

11. sportovní střelba                                         

ze vzduchové pušky na 10 m vstoje, 20 ran + nástřel dle pravidel sportovní střelby. Obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo, hodnocení jako soutěž jednotlivců do VSH dle nových pravidel. Start od 13 let /13. let je nutno dosáhnout v roce 2018/.

12. Lyžování – slalom                                     

obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo s hodnocením dle propozic VSH. Závodí se na dvě kola a počítá se výsledek lepšího z nich. Věkově neomezeno.

U soutěží v přespolním běhu a cyklistickém závodu se mohou zúčastnit i další zájemci mimo družstvo reprezentující obec, v případě cyklistiky však tito uhradí startovné stanovené pořadatelem .

Hodnocení:                          

1. soutěže jednotlivců – vytvoří se výsledková listina VSH, do které se započítají max. 3 nejlepší jednotlivci z družstva pro VSH /redukované pořadí/ . První v pořadí získá 30 bodů a každý následující o jeden bod méně. Získané body členů družstva se sečtou, vítězí obec s nejvyšším počtem bodů.

2. soutěže družstev - pořadí družstev je shodné s pořadím obcí dle pravidel dohodnutých pro každou disciplínu..

3. Celkové hodnocení VSH - za 1. místo v soutěži získává obec 10 bodů, za každé další o 1 bod méně. V případě neúčasti, nedokončení soutěže či diskvalifikace nezískává obec žádný bod. Do celkového hodnocení se nezapočítává 1 nejslabší výsledek každé obce. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění obce vyšší počet získaných bodů před odečtem, pak vyšší počet lepších umístění. Pokud toto kritérium neurčí pořadí, obce se o pořadí i příp. odměnu dělí.

Přerušení soutěže vlivem vyšší moci:

V případě, že je soutěž ve stanoveném termínu rozehrána a vlivem vyšší moci musí být přerušena /zpravidla počasí, ale i jakýkoli jiná pořadatelem neovlivnitelná příčina/ postupuje se takto:

 • po dohodě zúčastněných a dle možností pořadatele se stanoví náhradní termín dohrávky
 • dohrávky se nemůže zúčastnit obec, která soutěž nezačala. Sestava družstev pro dohrávku může však být změněna.
 • pokud se dohrávky nezúčastní obec, která soutěž zahájila, jsou její zbývající utkání kontumována 

Organizační zajištění: Jednotlivé soutěže budou po všech stránkách zajišťovat pořádající obce. Mohou dle svých finančních možností poskytnout občerstvení zdarma, věcné ceny, případně finanční odměny.

Propagace: Jednotlivé soutěže budou propagovány plakáty podle možností jednotlivých obcí, organizátoři a soutěžící budou seznámeni s výsledky, průběžným pořadím a propozicemi další soutěže písemnou formou nebo e-mailem.

Informace:  Libor Hrdina:   l.hrdina@iol.cz  , tel: 603251905


Vesnické sportovní hry 2017 22. ročník

Terénní lukostřelba

Po prázdninovém odpočinku byla na programu tradiční disciplína, a to lukostřelba. Řeklo by se, že lukostřelba je konzervativní soutěž, ale opak je pravdou. O tomto tvrzení nás přesvědčila pořádající obec Velká Polom, která tuto disciplínu chtěla oživit a pozvednout. Tento rok došlo k plánované modernizaci lukostřelby na terénní lukostřelbu a poprvé v historii VSH se nestřílelo na kruhové terče, nýbrž na terče v podobě umělé figury zvířete. Terčem byli dva divocí kanci na vzdálenost 10 metrů, dalším terčem byla kachna a králík na 5-7 metrů a vrcholem byl srnec na 20 metrů. Jakýkoli zásah zvířete byl hodnocen 5 body, ale zásah na komoru byl oceněn 10 body a těsně vedle komory ještě 8 body.

Naši střelci ve složení Luboš Mada, Roman Tyrala, René Kanclíř a Jaroslav Hanzal, vybojovali 3. místo. První z našich a celkově šestý v soutěži byl Roman Tyrala s 98 body, druhý z našeho týmu a čtrnáctý v soutěži byl René Kanclíř se 75 body a posledním bodujícím byl Jarda Hanzal, který byl celkově dvacátý s 62 body. Dolnolhotský tým uzavřel Luboš Mada, který celkově obsadil 27. místo a nastřílel 48 bodů.

Vyhrála obec Krásné Pole, druhá Velká Polom, třetí Dolní Lhota.

Požární útok

V polovině září uspořádala naše obec ve spolupráci s našimi hasiči, poprvé v historii Vesnických sportovních her, požární útok. Tato disciplína vystřídala nepopulární stolní tenis. I přes nepřízeň počasí jsme vytvořili kvalitní sportovní zázemí v hasičském areálu Mokřinka.

Samotná soutěž probíhala velice napínavě. Po prvním kole se dostala do vedení obec Plesná, ale dlouho v čele nevydržela, jelikož ve druhém kole se útok povedl obci Krásné Pole, která tím šla do vedení a již nikoho před sebe nepustila. Náš tým ve složení Radim Zdražila, Jan Kokeš, Martin Sobas, Daniel Palička, Tomáš Tomek, Martin Kubín a Jiří Kozelský se rovněž nechtěli nechat na domácí půdě zahanbit a s velkým nasazením zaběhli čas PP: 17,609; LP: 16,560, a tím vybojovali 3. místo.

Vyhrála obec Krásné Pole PP: 17,135; LP: 17,199 a druhá obec Plesná PP: 17,265; LP: 17,382. Smolařem soutěže se staly Klimkovice bez platného pokusu.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci celé soutěže.

Dle slov zástupců jiných obcí jsme zorganizovali soutěž, která měla velký ohlas.

MTB - Plesenská stezka

V sobotu 7. října se uskutečnil tradiční závod na horských kolech Plesenská stezka (21 km). Naši obec reprezentovala čtveřice cyklistů: Jakub Havrlant, Tomáš Muroň, Lukáš Kubín a Jan Kokeš, mimo soutěž jel Petr Švrlanský. Před startem to vypadalo, že do soutěže nestihne nastoupit Lukáš Kubín, protože těsně před startem chytil defekt, ale rychlá spolupráce celého týmu zajistila, že se defekt stihl opravit.

Po závodě obsadila naše obec nepopulární čtvrtou pozici.

Nejlepší závodník z Dolnolhotských řad byl Jakub Havrlant, který dojel na celkovém 29. místě. Je vidět, že v Dolní Lhotě vyrůstá výborný mladý cyklista, který doufám bude nadále na sobě pracovat, aby reprezentoval obec i na dalších republikových či mezinárodních závodech. Druhý z našich byl Tomáš Moroň, který dojel celkově na 62. místě a třetí bodující dojel Lukáš Kubín na celkovém 78. místě.

Tímto děkuji Toníkovi Hrubému za roli kapitána cyklistického týmu a nominaci sportovců.

Sálová kopaná

Poslední disciplínou, která se uskutečnila počátkem listopadu, byl sálový fotbal. Tato disciplína byla velice důležitá, protože "sálovka" rozhodovala o celkovém pořadí. Naše obec mohla skončit druhá nebo také sedmá v celkovém pořadí, takže každý bod byl důležitý.

Tento rok se naši fotbalisté nenechali zahanbit a Dolnolhotský tým ve složení Rostislav Kneisl, Jan Hrubý, Lukáš Kubín, Zdražila Tomáš ml., Filip Švidrnoch, Ondřej Kozelský, Matěj Lazecký a Ondřej Dolba vybojovali 4. místo.

Turnaj vyhrála s přehledem Horní Lhota s 25 body, druhá skončila Velká Polom s 18 body, třetí obec Zbyslavice se 17 body a čtvrtá Dolní Lhota s 16 body.

Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen náš Ondra Dolba! Ještě jednou gratuluji.

Celkové vyhodnocení VSH 2017 

 

Vážení spoluobčané a příznivci sportu, s úsměvem na tváři Vám mohu oznámit, že v letošním ročníku VSH skončila Dolní Lhota na výborném 3. místě. Tento ročník byl opravdu napínavý a o konečném pořadí rozhodoval každý bod a o to více si musíme vážit tohoto umístění v těžké konkurenci soutěžících obcí.

Závěrem mi dovolte, abych tímto poděkoval všem sportovcům, kteří reprezentovali naši obec, ale také těm, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a organizaci námi pořádaných disciplín (běh a požární útok).

Přeji všem pevné zdraví a mnoho osobních i sportovních úspěchů. Věřím, že v příštím 23. ročníku těchto Vesnických sportovních her budeme opět bojovat o stupně vítězů.

JUDr. Aleš Miko

organizátor VSH


Vesnické sportovní hry 2016 21. ročník

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás tímto informovat o průběhu a výsledcích našich reprezentantů při 21. ročníku Vesnických sportovních her.

Úvodem bych uvedl, že v soutěži VSH ukončila svoji účast trojice obcí a to Těškovice, Kyjovice a Hlubočec a vstoupily do soutěže nové obce a to obec Polanka nad Odrou, Klimkovice a Olbramice. Jelikož se jedná o dvě nové obce s velkým počtem občanů, tak menší obce začaly navrhovat změny pravidel,  a to, aby se menší obce spojily se sousedními obcemi a mohly konkurovat obcím s velkým počtem občanů.

VSH prošly na přelomu roku velkou změnou, kdy garant těchto her odstoupil z této funkce a v této souvislosti dochází k častým komplikacím při organizaci. Z výše uvedeného hlediska a dalších organizačních nedorozumění se naše obec neúčastnila disciplíny v badmintonu, za což se tímto reprezentantům a občanům omlouvám. Nicméně, pravidla dovolují vynechání dvou disciplín, tak věříme, že na konečné pořadí naší obce to nebude mít velký vliv.

Do soutěže vstoupila již zmíněná Polanka nad Odrou, která projevila zájem o organizování sálové kopané a výbor složený se zástupců obcí jí vyhověl.  Naše obec, tak nebude v tomto roce organizovat tuto disciplínu.

Plavání

Dne 13. února uskutečnila obec Krásné Pole první disciplínu a to plavání na 100m. Vyhrála obec Klimkovice, před Vřesinou a Plesnou. Naše obec se umístila na nepopulární bramborové příčce. Nicméně, naši sportovci předvedli velice slušný výkon v tvrdé konkurenci plavců. Obec reprezentovala čtveřice sportovců a to s nejlepším umístěním na 7. místě Petra Dolbová 1:09,15; na 12. místě Patrik Holiš 1:10,07; na 14. místě nejmladší Zuzka Kudelová 1:14,5; "MS" Daniel Proksch 1:18,2.

plavání

Kuželky

12. března proběhla další disciplína a to kuželky. Disciplínu organizovala obec Velká Polom. Naši reprezentanti vybojovali 5. místo. Vyhrála obec Vřesina, druhé Klimkovice a třetí Velká Polom. Dolní Lhotu reprezentovala pětice sportovců. Nejlepší z našich Tyrala Roman vybojoval 8. místo a 148 bodů, 13. místo vybojoval Mada Luboš a 138 bodů, 21. místo Andrašková Veronika a 126 bodů, 24. místo Andraško Martin a 112 bodů.

Další disciplínou byl 2. dubna stolní tenis. Jelikož naše obec nemá žádné reprezentanty, kteří by dostali odvahu zúčastnit se této disciplíny, tak jsme tradičně stolní tenis vynechali. Byl bych rád, kdyby se tato tradice změnila a přihlásili se všichni zájemci o tuto disciplínu, protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

Běh

14. května pořádala naše obec pátou disciplínu a to přespolní běh na 4,2 km. Po odstoupení obce Těškovice, která pořádala běžeckou disciplínu získala naše obec zpět běh do Dolní Lhoty. Většinu běžců a pořadatelů tato skutečnost potěšila a výsledek našeho družstva byl opravdu nejlepší v celé historii VSH. Naše trojice běžců se umístila v pořadí na 1. místě Aleš Miko 15:15, 2. místě Matěj Hrubý 16:06 a na 3. místě Tomáš Zdražila ml. 16:31 a obsadili jsme první tři místa a nekompromisně zvítězili před ostatními obcemi. Dále reprezentovali a vybojovali: 20. místo Tonda Hrubý 19:34; 21. místo Jiří Niziol 19:35; 24. místo Hanzal Přemysl 20:15; 28. místo Hanzal Jaroslav 20:58; 37. místo Andrea Ondrušová 25:19.

V pořadí obcí na druhém místě skončila obec Klimkovice a třetím místě Krásné Pole. Jsem rád, že naše družstvo potvrdilo, že obec Dolní Lhota je spojena s během a má silnou běžeckou základnu. Věřím, že i nadále budeme držet tuto tradici a vítězit v běhu.

Děkuji obci Dolní Lhota za věnování cen do této disciplíny a rovněž děkuji všem, kteří se podíleli na organizování běhu a za čas strávený s touto organizací.

běh

Volejbal

21. května pořádala obec Vřesina šestou soutěž VSH a to turnaj ve volejbale. Zúčastnilo se  všech 9 obcí. Po napínavých bojích o medailové umístění zvítězila Polanka před Krásným Polem a Horní Lhotou. Naše družstvo ve složení Kamila Dolbová, Miluše Kneislová, Vladimír Kočur, Jan Kokeš, Roman Kupka, Roman Klapuch a Martin Andraško po snaživém výkonu vybojovalo páté místo.

Celkové umístění naší obce po šesti disciplínách je 6.místo.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům za účast při reprezentaci obce a rád bych tímto vyzval ostatní občany, kteří by se rádi zúčastnili některých disciplín a jsou přesvědčeni, že by dosáhli na podobné či lepší výkony, aby mě kontaktovali.

                                                                                                                                 

Aleš Miko

Nejbližší disciplíny:

Nohejbal 11.6. Horní Lhota

Lukostřelba 3.9. Velká Polom

MTB 1.10. Plesná


Vesnické sportovní hry 2015  20. ročník

19. ledna 2015 proběhla v naší tělocvičně soutěž v sálové kopané a zahájila tím 20. ročník VSH.
Ve 20. ročníku soutěží 9 obcí v 11 sportovních disciplínách. Pustá Polom se letošních soutěží nezúčastní. Již proběhly 4 soutěže: sálová kopaná, dráhové kuželky,stolní tenis a badminton.
Turnaj v sálové kopané měl dramatický průběh. Po tvrdých bojích nakonec zvítězila Horní Lhota před Velkou Polomí, naše obec obsadila 3. místo. Reprezentovali nás Jiří Cieciotka, Jan Stanovský, Ondřej Stanovský, Jakub Walder, Tomáš Heřman,Tomáš Sládek a Filip Švidrnoch.
V únoru proběhla v Dobroslavicích soutěž v dráhových kuželkách. Naši kuželkáři ve složení Luboš Máda /8.místo/, Roman Tyrala /10.místo/, Martin Andráško /21.místo/ a Roman Kupka /34.místo/ obsadili pěkné 4. místo. Celkově turnaj vyhrála Vřesina, Velká Polom byla druhá.
Soutěž ve stolní tenise pořádala obec Kyjovice v tělocvičně v Pusté Polomi.
Turnaj vyhrála Vřesina před Hlubočcem a v jednotlivcích Petr Heil z Horní Lhoty. Dolní Lhota a Těškovice se nezúčastnily, je škoda, že u nás nejsou zájemci o účast v tomto pěkném sportu.
4. dubna proběhl turnaj v badmintonu v Plesné. Vyhrála tradičně a suverénně Plesná, druhé místo obsadilo Krásné Pole, které díky vítězné čtyřhře odsunulo na třetí místo Dolní Lhotu. O naše výborné místo se zasloužili-Michal Moravec, Tomáš Palička a Ivan Andráško.

Termíny dalších soutěží:  

2.5.2015      přespolní běh v Těškovicích

23.5.2015      volejbal ve Vřesině

13.6.2015      nohejbal v Horní Lhotě

Lukostřelba, cyklistika, střelba ze vzduchovky a plavání se uskuteční            na podzim.
       
Přeji všem sportovcům do dalších bojů jen samá pěkná umístění a radost     z pohybu.
 
         organizátor VSH:   Jaroslav Rychlý
                                    tel. 724 922 149
BOWLING                              FOTBAL BADMINTON 


VSH v roce 2015

Bude se soutěžit ve stejných disciplínách jako letos. Přihlášeno do soutěží je 9 obcí, není jistá účast Pusté Polomi.

Zatím známe 3 termíny soutěží

 • 17.1.2015 sálová kopaná v naší tělocvičně.

 • 2.5.2015 přespolní běh v Těškovicích,

 • 4.10.2015 cyklistika v Plesné.

Zájemci o sportovní soutěže, přihlaste se prosím u pana Rychlého Jaroslava - mob. 724922149.


Vesnické sportovní hry 2014     (VSH)

19. ročník celoroční sportovní soutěže obcí

Ve druhé části  VSH proběhlo 5 soutěží: Nohejbal ,lukostřelba, cyklistika, střelba ze vzduchovky, plavání

V červnu před letní přestávkou proběhl v Horní Lhotě turnaj v nohejbalu. Vyhrála Velká Polom před Plesnou. Naše družstvo - Vlastimil Ondruš, Jan Kokeš, Radek Zdražila a Tomáš Hrubý po snaživém výkonu
vybojovalo 6. místo.   

První soutěží po letní přestávce byla sportovní lukostřelba. Soutěž proběhla v areálu bývalého CO ve Velké Polomi.  Letos předvedli suverénní výkon střelci Horní Lhoty. Získali prvenství v družstvech i v jednotlivcích (Zdeněk Mrázek). Naše družstvo-Luboš Mada , Kryzstof Asztemborski, Jaroslav Hanzal a René Kanclíř obsadilo pěkné třetí místo.

4. října proběhl v Plesné cyklistický závod Plesenská stezka. Prvenství tentokrát získali cyklisté z Vřesiny a v jednotlivcích opětovně Viktor Klos z Horní Lhoty. Naši cyklisté-Roman Klapuch, Petr Švrlanský, Antonín Hrubý a Ivan Andraško obsadili 5. místo.

Střelba ze vzduchovky se uskutečnila ve Velké Polomi. Měla hladký průběh a ukázala, jak je soutěž 10 obcí atraktivní. Zvítězil Josef Marek st. z Velké Polomi. Náš Ivo Lasák obsadil  třetí místo.Suverénně zvítězila Velká Polom. Naši střelci - Ivo Lasák, Luboš Mada, Jaroslav Hanzal a Miroslav Šimko střílelo výborně a získali bronzové 3. místo.

Poslední disciplínou VSH byl plavecký závod na 100 metrů. Byl velmi zajímavý, neboť rozhodoval o konečném celkovém umístění v tabulce. Nejlépe zabojovala Vřesina. Získala prvenství v družstvech i v jednotlivcích. Zvítězila opět Michaela Vokounová. Naši plavci - Petra Dolbová  (4.místo), Patrik Holiš (8.místo) a Danil Proksch  (9.místo), podalo skvělý výkon a vybojovalo stříbrnou medaili.

Družstvo Krásného Pole na třetím místě v konečném hodnocení VSH předběhlo Velkou Polom o jeden bod.

Celkové výsledky 19. ročníku VSH

Celkové výsledky 19. ročníku VSH

Obec                             Body           Obec                Body
------------------------------------------------------------------------------------
1. Krásné Pole               73              6. Horní Lhota      65
2. Velká Polom              72              7. Těškovice         35
3. Vřesina                     71              8. Kyjovice           35
4. Dolní Lhota               71              9. Hlubočec           32
5. Plesná                      66             10. Pustá Polom     30

Letošní boje o stupně vítězů byly velmi dramatické až do samého konce.  Vítězství nakonec získali sportovci Krásného Pole. Je to jejich první vítězství v historii VSH.  Naše obec vyhrála pouze jednu disciplínu, a to přespolní běh. V jednotlivcích máme vítěze v běhu - Matěje Hrubého. 4. místo v soutěži obcí můžeme hodnotit jako dobré, když na první místo nám chyběly pouze 2 body. S třetí Vřesinou máme stejně bodů, ale o jedno vítězství v soutěži méně.
        Všem našim sportovcům děkuji za vzornou reprezentaci obce a do nového roku 2015

přeji mnoho pěkných sportovních zážitků a úspěchů.

        Rychlý Jaroslav
        organizátor VSH


Vesnické sportovní hry /VSH/ 2014

V jarní části VSH proběhly 4 soutěže:   

 • Stolní tenis
 • Přespolní běh
 • Volejbal

Turnaj ve stolní tenise pořádala Pustá Polom, vyhrála Plesná před Vřesinou. V jednotlivcích vyhrál Petr Heim z Horní Lhoty.

Naše obec se opět nezúčastnila, je  škoda, že o tento sport není u našich sportovců zájem.

Soutěž badmintonu proběhla v dubnu v Plesné. Už tradičně vyhrála Plesná před Velkou Polomí a Krásným Polem.

Naše badmintonové družstvo -Tomáš Palička, Ivan Andraško a Zdeněk Kneisl se umístilo na 4. místě. Loňské třetí místo se nepodařilo uhájit, je vidět, že úroveň badmintonu rok od roku stoupá.

3.května se uskutečnil v Těškovicích závod v přespolním běhu na 4 km. Závodilo 27 běžců, nezúčastnila se Vřesina.

Po roční přestávce se našim běžcům podařilo opět vrátit na nejvyšší stupeň, tudíž závod suverénně vyhráli.

Jako druhé družstvo se umístilo Krásné Pole a třetí byli závodníci z Pusté Polomi.

V jednotlivcích zvítězil náš Matěj Hrubý, druhý byl Daniel Prokš, devátý pak Antonín Hrubý.

Uznání  si zaslouží náš nejmladší závodník Tomáš Zdražila za jedenácté místo. 

7.6.2014 proběhl ve Vřesině turnaj ve volejbale. Zúčastnilo se všech 10 obcí.

Naši reprezentanti - Kamila Dolbová, Vladimír Kočur, Roman Klapuch, Vít Veverčík, Martin Andraško, Roman Kupka,

Jaroslav Kotula, vybojovali 3. místo. Prvenství patří Krásnému Poli, druhá skončila Horní Lhota.

 

 Celkové výsledky po šesti soutěžích:

 

Obec                              Body

1. Krásné Pole                45  

2. Velká Polom               44

3. Plesná                       41

4. Horní Lhota                41

5. Dolní Lhota                 40

6. Vřesina                      37

7. Těškovice                   25

8. Pustá Polom               17

9. Hlubočec                    17

10. Kyjovice                   16

 

V celkovém pořadí se situace vyrovnala a minimálně 6 obcí má šanci bojovat o celkové prvenství.

Před prázdninovou přestávkou proběhne ještě 21.6.2014 v Horní Lhotě soutěž v nohejbale.

První akcí po prázdninách bude počátkem září lukostřelba ve Velké Polomi.

4.10.2014 proběhne závod v cyklistice - Plesenská stezska.

Poslední akce roku 2014 střelba ze vzduchovky a plavání ještě nemají stanovené termíny.

Přivítali bychom, kdyby se i naši noví spoluobčané zapojili do sportovních akcí naší obce.

 

Organizátor Vesnický sportovních her

Rychlý Jaroslav

tel. 724922149

e-mail: jaroslav.rychly@email.cz


19.ročník VSH - 2014      

V 19.ročníku VSH se opět soutěží ve stejných 11 disciplínách jako v ročníku minulém .

Ze soutěže odstoupily Dobroslavice a nově se přihlásily Kyjovice,takže opět soutěží 10 obcí. 8.ledna proběhla v naší tělocvičně první soutěž-sálová kopaná. Po velkých bojích turnaj vyhrála Horní Lhota.

Naši fotbalisté Jan Stanovský,Ondra Stanovský, Jiří Ciecotka, Vítězslav Zezulka,Tomáš Heřman a Marek Kraina vybojovali pěkné 2.místo. Třetí se umístila Velká Polom. Soutěže se zúčastnilo všech 10 obcí. Druhá soutěž v dráhových kuželkách proběhla 22.února v Dobroslavicích.  Vyhrála Velká Polom, před Vřesinou a Krásným Polem.

Naše obec se umístila na 5. místě. Reprezentovali nás Luboš Mada/3./, Martin Andráško/17./, Roman Tyrala/24./  a  Veronika Anrášková/25./  Soutěžilo 36 sportovců. Nezúčastnila se Pustá Polom.

         Průběh dalších soutěží.

         22.3. 2014   -  stolní tenis v Pusté Polomi

         29.3. 2014   -   badminton v Plesné

            7.6. 2014   -  volejbal ve Vřesině

          22.6. 2014    - nohejbal v Horní Lhotě

 

      

                                                                

Rychlý Jaroslav  

724 92 2149


Vesnické sportovní hry  2013

 18.ročník celeroční sportovní soutěže obcí

             Závěrečným večírkem v sále našeho obecního úřadu dne 30.listopadu byl ukončen 18.ročník VSH.

             V říjnu a listopadu proběhly ještě tři soutěže.

             5.10.2013 v Plesné byl cyklistický závod Plesenská stezska. Na start se postavilo celkem 176 cyklistů, a mezi nimi byli i závodníci VSH.Zvítězilo družstvo Velké Polomi před Krásným Polem a Plesnou.  V jednotlivcích vyhrál Viktor Klos z Horní Lhoty před Jiřím Kopřivou z Velké Polomi. Naši cyklisté Petr Švrlanský, Ivan Andraško, Martin Bolek a Milan Chovanec vybojovali 5. místo.

             2.11.2013 proběhla střelba ze vzduchovky v sokolovně ve Velké Polomi.      1. místo vystřlel Josef marek st. z Velké Polomi před Petrem Hrubým z Krásného Pole.  V družstvech zvítězilo Krásné Pole před Velkou Polomí a Hlubočcem.             Naše družstvo ve složení - L. Máda,J.Hanzal,I.Lasák a M. Šimko obsadilo 4. místo.

              Plavecký závod  na 100 metrů byl poslední soutěží letošního roku VSH a proběhl 9.11.2013  v porubském bazénu. Zvítězila Michaela Vokounová ze Vřesiny před Petrem Markem z K. Pole.  Nás reprezentoval jediný závodník Daniel Prokš, který časem 1min.13vt. obsadil pěkné 8. místo.  Plaveckou soutěž vyhrála obec Vřesina před V. Polomí a Hlubočcem.

 

                                   Celkové výsledky 18. ročníku VSH 2013

             

                     Obec                              Body                  Obec                              Body

              ----------------------------------------------------------------------------------------------------

               1. Velká Polom                       76                    6. Dolní Lhota                    53

               2. Krásné Pole                        69                    7. Pustá Polom                 45

               3. Vřesina                               69                    8. Hlubočec                       41

               4. Horní Lhota                        67                    9. Těškovice                      36

               5. Plesná                                63                   10. Dobroslavice                 35

         

                     Letošní ročník skončil přesvědčivým vítězstvím Velké Polomi.

               Všechny soutěže proběhly na velmi dobré sportovní úrovni  za účasti 435 závodníků.   Naši obec zastupovalo 43 závodníků. V soutěžích jednotlivců jsme na stupně vítězů  nedosáhli. V soutěži družstev se podařilo vybojovat 2. místo ve volejbale a 3. místo v badmintonu.  Neobsadili jsme soutěž ve stolním tenise, a jen částečně v plavání.   Snad se nám podaří v příštím roce vylepšit letošní 6. místo!

                    Každoročně bývají VSH zakončeny slavnostním večírkem s vyhlášením výsledků a předáním cen.   Pořádáním večírku byla letos pověřena Dolní Lhota. Večírek se vydařil, všem se líbilo vystoupení  našich tanečnic a dětí, filmová prezentace sportoních her a zároveň všichni byli spokojeni s pohoštěním.

               Děkuji všem našim příznivcům za výpomoc při organizování večírku, zvláště hlavní organizátorce Radce  Švrlanské.

                    Dolnolhotským sportovcům děkuji za  důstojnou reprezentaci obce a přeji všem hodně sportovních úspěchů v novém roce.

 

                                                                                                      Organizátor VSH

                                                                                                      Jaroslav Rychlý


SOUTĚŽ  VE  STŘELBĚ  ZE VZDUCHOVKY

vzduchovka

Pořadatelem soutěže ve střelbě byl opět Hlubočec, jako host    v sokolovně ve Velké Polomi. První místo z loňska neobhájilo družstvo Velké Polomi, které skončilo za tradičním rivalem Krásným Polem. Ani mezi jednotlivci se nedařilo vítězi posledních 3 ročníku Přemkovi Stanovskému a nejlepší střeleckou formu měl letos Pepa Marek st. /VP/.

Celá soutěž měla velmi dobrý spád a zajištění pořadatele cenami a medailemi bylo výborné. Jen zpracování výsledků ihned po soutěži na PC bylo zdrojem chyby na 8. a 9. místě celkového pořadí – správné výsledky jsou uvedeny níže 

Poděkování patří také rozhodčímu Milanovi Švidrnochovi.

Vše se rozhodne příští sobotu na plavání, kde bude boj o celkovou bednu ještě napínavý, a oslaví 30.11.2013 na závěrečném večírku v Dolní Lhotě.

 

 Výsledky střelby 2013- ke stažení


VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2013

18. ročník Vesnických sportovních her /VSH/

 

           V  letošní celoroční soutěži VSH proběhly další dvě soutěže:  Nohejbal a lukostřelba. Turnaj v nohejbalu se konal v červnu v Horní Lhotě. Sportovní úroveň v této soutěži vzrostla několikanásobně. Je vidět, že se tomuto sportu věnuje v obcích řada sportovců. Letos byly boje o umístění na předních místech až do konce turnaje. Prvenství nakonec získala Plesná před Velkou Polomí a Vřesinou. Naše družstvo po houževnatém výkonu obsadilo pouze 9.místo.

         Po prázdninové přestávce proběhla na střelnici v Sýkorníku ve Velké Polomi soutěž v lukostřelbě. Zúčastnilo se 33 střelců z 9 obcí. Nestartovala obec Těškovice. Novinkou letošní soutěže byla střelba ze dvou vzdáleností,  12 a 15 metrů. Dobře připravené přijelo družstvo z Krásného Pole, které zopakovalo loňské vítězství a s převahou vyhrálo. Druhé místo obsadila Horní Lhota a třetí byla Velká Polom. V jednotlivcích zopakoval loňské vítězství Petr Hrubý z Krásného Pole. Naše družstvo se umístilo na 7. místě. Za osmé místo v jednotlivcích zaslouží uznání náš nejlepší střelec Kanclíř René.

         V celkovém hodnocení vede letos překvapivě Horní Lhota, jen o tři body před Velkou Polomí a Vřesinou. Naše obec je šestá. Zbývají ještě tři soutěže, které budou jistě zajímavé.

         5.října se koná v Plesné cross country a 2. listopadu střelba ze vzduchovky ve Velké Polomi. V listopadu bude ještě plavání, termín zatím není určen.

         VSH zakončí společenský večírek, který se bude konat 30. listopadu   u nás v Dolní Lhotě.

 

          Sportu zdar!                                              večírek

 

            Rychlý Jaroslav

            organizátor VSH  


 18. ročník celoroční sportovní soutěže obcí

V letošním 18. ročníku VSH opět soutěží 10 obcí v 11 sportovních disciplínách. Zúčastněné obce i sportovní disciplíny zůstávají stejné jako v loňském roce. Od ledna do června 2013 proběhlo zatím šest soutěží.

Jak jsme reprezentovali naši obec:

 

Disciplína       Reprezentanti                           Umístění obce          Vítěz

 

Sálová kopaná

Walder J.,Heřman T.,Kraina M., Stanovský J.,    

     Proksch D., Výtisk R.                                                       

                                                                            9. místo              Horní Lhota

Dráhové kuželky 

Mada L.(9),Andrašková V.(13),Andraško M.(18) GálikP32)                                                                      

                                                                             5. místo                Vřesina       

Stolní tenis           neúčast                               

                                                                           10. místo               Plesná

 

Badminton       

Moravec M.,Andraško I.,Palička T.                          

                                                                            3. místo                 Plesná

 

Přespolní běh   

Hrubý A.(9),Hanzal P.(10),Mácha V.(14),Hrubý K.(16)  

                                                                            4. místo               Velká Polom

 

Volejbal              

Kočur V.,Kokeš J.,Veveričík V.,Kupka R., 

Klapuch R.,Andraško M.,Ivánek D.,Kotula J.,   Rychtář L. 

                                                   2. místo               Horní Lhota

                                                                                

V sálové kopané se nám nepodařilo opakovat loňské vítězství. V dráhových kuželkách velmi překvapila dobrým výkonem Andrašková Veronika. V přespolním běhu v Těškovicích poprvé v historii VSH naše obec nezvítězila. Chyběly nám opory v Aleši Mikovi a Matěji Hrubém, ale i tak družstvo s mladými dorostenci Přemkem Hanzalem a Kryštofem Hrubým podalo dobrý výkon. Na stupně vítězů se podařilo probojovat jen sportovcům v badmintonu a volejbale.

 

Celkové výsledky po 6. soutěžích

Obec                           Body               Obec                                  Body              

 

1. Horní Lhota            44                     6. Dolní Lhota                        32

2. Vřesina                   43                     7. Pustá Polom                      29  

3. Velká Polom           42                     8. Dobroslavice                      23

4. Plesná                     37                    9. Těškovice                           22

5. Krásné Pole             34                   10. Hlubočec                           16

 

 

V celkových výsledcích se soutěž vyrovnala a zdramatizovala. Po letní přestávce se budeme snažit vylepšit 6. místo.

 

Termíny dalších soutěží:

22.6.2013                   nohejbal v Horní Lhotě

počátek září 2013       lukostřelba ve Velké Polomi

5.10.2013                   cyklistika v Plesné

říjen 2013                   střelba ze vzduchovky ve Velké Polomi                         

listopad 2013              plavání – místo zatím neznámé

Jaroslav Rychlý

organizátor VSH za Dolní Lhotu           

 

 

 foto


                    Vesnické sportovní hry

17.ročník celoroční sportovní soutěže obcí

 

V druhé části VSH proběhlo 5 soutěží.

 

 Přehled  proběhlých soutěží

 

             Disciplína                                                 Reprezentanti                                                   

     Umístění obce

--------------------------------------------------------------

Nohejbal                                 Hrubý Tomáš, Zdražila Hynek,                         7.místo

                                             Cieciotka Jiří,Zdražila Radek,

                                             Hrubý Rosťa

 

Lukostřelba                            Mada Luboš (13),Hanzal Jaroslav(15),                  4.místo

                                            Kanclíř René(16),Tyrala Roman(19)

 

Cyklistika                               Kneisl Rostislav(8),Klapuch Roman(9),             2.místo

                                           Kubín Přemysl(11),Muroň Tomáš(27)  

 

Střelba ze vzduchovky            Hanzal Jaroslav(8),Lasák Ivo(9),                        2.místo

                                          Mada Luboš(10),Šimko Miroslav(17)   

 

Sálová kopaná                       Walder Jakub,Moravec David,                           1.místo

                                          Cieciotka Jiří, Heřman Tomáš,Kraina Marek

 

V lukostřelbě jsme loňské prvenství neobhájili, zato v ostatních disciplínách vykazujeme letos zlepšení.

Nohejbal vyhrála Vřesina, lukostřelbu Krásné Pole, cyklistiku Plesná, střelbu ze vzduchovky Velká Polom a sálovou kopanou naše obec Dolní Lhota.

 

                                           Umístění obcí po 11 soutěžích  

 

                   Pořadí                                                    Body

             -------------------------------------------------------------

                1. Vřesina                                                   69

                2. Plesná                                                    67

                3. Krásné Pole                                             67

                4. Dolní Lhota                                              66

                5. Horní Lhota                                             64

                6. Velká Polom                                            63

                7. Dobroslavice                                           50

                8. Pustá Polom                                           39

                9. Hlubočec                                               36

              10. Těškovice                                              34 

Letošní boje o stupně vítězů byly dramatické až do samého konce, loňské vítězství nakonec obhájili sportovci Vřesiny.

Naše obec vyhrála dvě disciplíny-přespolní běh a sálovou kopanou.

V jednotlivcích máme vítěze v přespolním běhu a to Matěje Hrubého.

4. místo v soutěži obcí můžeme hodnotit jako dobré, když na 1. místo nám chyběly pouze 3 body. Tak snad příště!

 

Všem našim sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci obce.

18.ročník VS  snad přitáhne další sportovní nadšence.Letos nám chybělo zastoupení ve stolním tenise a v plavání.

Projevíte-li zájem zkusit si poměřit své sportovní kvality s ostatními, pak neváhejte a přihlaste se u Jaroslava Rychlého, mobil 724922149.

Nový ročník VSH začíná 19.1.2013 sálovou kopanou v naší tělocvičně.

 

Do nového roku 2013 přeji  všem  našim sportovcům mnoho dobrých  zážitků a úspěchů.

 

organizátor VSH za Dolní Lhotu

Jaroslav Rychlý

  hry


 VÝSLEDKY SOUTĚŽE V SÁLOVÉ KOPANÉ

 

   Soutěž v sálové kopané ukončila letošní 16. ročník naší soutěže vesnických sportovních her. Celé soutěže jsem se neúčastnil ( pracovní zaneprázdnění a také neúčast Dobroslavic – k mojí velké lítosti už podruhé za sebou) tak jak probíhala vím pouze z doslechu. Prý bez problémů!!!

Sledoval jsem až poslední zápas HL – PP 3:2 a ten byl opravdovým vyvrcholením turnaje. Útočný fotbálek protože obě družstva si byl vědoma oč hrají ( vítěz 1. nebo 2.místo, poražený bramborová – pro ty méně chápající 4. místo – a další varianta při remíze).                                 

   Velkým nedostatkem ale byla neúčast tří obcí!!! U DO to ani tak nepřekvapilo, ale TE měly loni velmi slibné mužstvo a VP doplatila asi na termín. Sice je už po sezoně v nižších soutěžích, ale dohrávaly se odložené zápasy a určitě si někteří hráči hleděli svých zranění z dlouhé sezony ( a někteří se snažili vyhovět požadavkům svých rodin a hlavně manželek –„ ať už jsi někdy taky doma“). Je na vedoucích soutěže, aby se pokusili něco s termínem udělat. Je to na delší diskuzi a také možnosti. Jednou z nich by byla výměna s plaváním ( leden – listopad ), ale bude v lednu tělocvična ( plesy)???

    Tato poslední soutěž také značně zamíchala celkovým pořadím VSH. Mimo prvního místa v něm nezůstal doslova kámen na kameni. Skok PL z loňského 7. místa na 2. a naopak propad VP z 3. na 6.                           

Dramatičtější soutěž už snad nemohl nikdo ani vymyslet.

    Nakonec přeji všem zúčastněným: těm úspěšným vše nejlepší do dalších let a těm, letos méně úspěšným, snad příště.   

     Jinak Vás všechny zvu na závěrečný večírek příští sobotu 1.12.do VELKÉ POLOMI !!!!!!!!!!!

 

                                                                                                                                      Jiří Konštacký

Sálová kopaná ukončila 17.ročník VSH.V cekovém hodnocení skončila naše obec na 4.místě,jen těsným bodovým rozdílem za prví Vřesinou,druhou Plesnoua třetím Krásným Polem.O náš úspěch se zasloužili hlavně běžci a fotbalisté,kteří své disciplíny vyhráli.Dobře zabodovali badmintonisté,střelci ze vzduchovky a cyklisté.V těchto disciplínách jsme obsadili druhá místa.V ostatních sportovních soutěžích snad naši sportovci překvápí v příštím roce.  

 

Jaroslav Rychlý

 kopaná


 Tabulka výsledků v sálové kopané


 VÝSLEDKY SOUTĚŽE V CYKLOKROSU

Další soutěž letošního ročníku Vesnických sportovních her proběhla v sobotu 6.10.v Plesné. .

Opět se neúčastnil Hlubočec!!!

 

Nashledanou na střelbě ze vzduchovky ve VELKÉ POLOMI 27 .10.2012. Pořadatelem je HLUBOČEC!

  

cyklo

Výsledky v cyklokrosu


 SOUTĚŽ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY 

Pořadatelem soutěže ve střelbě byl opět HLUBOČEC, jako host v sokolovně ve Velké Polomi. První místo obhájilo družstvo z Velké Polomi a v soutěži jednotlivců obhájil loňské prvenství Přemek STANOVSKÝ z "domácího" HLUBOČCE , a to již potřetí v řadě.   

                                                                                                                                      

 Celá soutěž měla velmi dobrý spád a zajištění pořadatele cenami a medailemi bylo výborně. 

Poděkování patří také rozhodčímu Milanu Švidrnochovi.

 Střelba - výsledky 

 vzduchovka


VÝSLEDKY LUKOSTŘELBY

 

LUKOSTŘELBA-VÝSLEDKY SOUTĚŽE

 

Letos lukostřelba přilákala do střelnice v Sýkorníku 33 startujících z 9 obcí. Pustá Polom svou účast omluvila. Celý průběh soutěže se nesl v duchu neustálého zlepšování výkonů na předních místech a byl završen rekordním nástřelem 158 bodů, který dosáhl vítěz Petr Hrubý z Krásného Pole. Jen pro zajímavost – loňský vítězný výkon by letos stačil až na páté místo.

Pořadí na prvních třech místech v družstvech bylo letos velmi vyrovnané a celkové vítězství nakonec slavila reprezentace Krásného Pole /loni až 5./ Právě rozmanitost výsledků dává lukostřelbě vždy zvláštní napínavost, protože zde nikdo nemá nikdy nic jisté. Například loni třetí Vřesina letos spadla na místo 9.

 

Standardně hladký průběh soutěže byl podpořen včasnými příchody družstev, což velmi přispělo k úspěšnému zvládnutí soutěže i po organizační stránce.

 

Rád bych poděkoval ing. Tomáši Lazeckému a jeho 1. indiánské zbrojovce Velká Polom za kvalitní přípravu a sponzorování celé soutěže, polomským střelcům za poskytnutí střelnice včetně jejího zázemí a všem zúčastněným příjemně prožité sobotní dopoledne.

                                                                                                                                                                                Kamil Drozdek

 TERČ 

 Výsledky 8. soutěže

OBEC

součet pořadí jednotl.

Body do VO

1. Krásné Pole

22

10

2. Velká Polom

24

9

3. Horní Lhota

26

8

4. Dolní Lhota

41

7

5. Hlubočec

45

6

6. Plesná

46

5

7. Těškovice

51

4

8. Dobroslavice

59

3

9. Vřesina

64

2

Pustá Polom

-

 

 

Celkové výsledky po 8.soutěži

OBEC

Body/body po odečtu 2 disciplín

1. Vřesina

9+10+7+7+0+9+10+2=54/52

2. Krásné Pole

8+8+3+8+4+5+7+10=53/46

3. Velká Polom

7+5+6+6+6+8+5+9=52/42

4. Horní Lhota

3+4+5+5+7+10+8+8=50/43

5. Plesná

6+0+8+10+8+3+9+5=49/46

6. Dobroslavice

10+9+10+0+0+7+3+3=42/42

7. Dolní Lhota

2+6+0+9+10+2+4+7=40/38

8. Těškovice

4+7+2+0+5+4+6+4=32/30

9. Hlubočec

5+3+9+0+3+0+0+6=26/26

10. Pustá Polom

0+0+4+4+9+6+2+0=25/25

 

pořadí

obec

jméno

nástřel

body VO

 

1

KP

Hrubý Petr

158/81

30

2

HL

Konečný Martin

156/76

29

3

HB

Gintar Libor

148/73

28

4

HL

Parýzek Vladimír 

144/71

27

5

VP

Dostál Vladimír

136/78

26

6

VP

Tvarůžka Miroslav

135/73

25

7

PL

Košař Petr

135/71

24

8

DO

Holuša Jan

133/68

23

9

TE

Buš Jaroslav

132/71

22

10

KP

Vojkůvka Rostislav

130/63

21

11

KP

Kozelský Vladimír

126/63

20

12

KP

Černý Jiří

124/66

-

13

DL

Mada Luboš

123/59

19

14

VP

Lazecký Tomáš

122/54

18

15

DL

Hanzal Jaroslav

117/67

17

16

DL

Kanclíř René

116/59

16

17

VR

Kozelka Antonín 

115/64

15

18

TE

Bárta René

113/62

14

19

DL

Tyrala Roman

109/50

-

20

PL

Chrobok Jiří

108/66

13

21

HB

Nedvídek Milan

105/39

12

22

HL

Bedry Jakub

102/49

11

23

PL

Luzar Tomáš

98/60

10

24

VR

Zdražil Jaroslav

98/48

9

25

HB

Cihlář David

98/42

8

26

DO

Pavlíček Lukáš

94/55

7

27

TE

Stillner Martin

93/39

6

26

VR

Čížková Zuzana

90/43

5

28

DO

Slavík Jan

89/48

4

29

PL

Baier Michal

78/37

-

30

VR

Krupníková Marcela

68/30

-

31

DO

Konštacký Jiří

50/28

-

32

VP

Drozdek Michal

22/10

-

 

VÝSLEDKY   TURNAJE  VE  VOLEJBALU

 

19.května 2012 proběhl ve Vřesině turnaj ve volejbalu.

Družstvo tentokrát bez opory Vladimíra Kočura se umístilo jen na 9.místě.

Vyhrála Horní Lhota před Vřesinou a Velkou Polomi.

Poslední disciplínou před letní přestávkou byl tunaj v nohejbale.

Konal se 9.června 2012 v Horní Lhotě.

Družstvo, které vedl Tomáš Hrubý obsadilo  7.místo.

 

VÝSLEDKY TURNAJE VE VOLEJBALU

 

 VOLEJBAL


 VÝSLEDKY SOUTĚŽE v BĚHU 

Máme za sebou už pátou soutěž letošního ročníku VO – přespolní běh. Podruhé v TĚŠKOVICÍCH a protože jsem se nemohl zúčastnit    a k mé lítosti se nezúčastnilo ani družstvo Dobroslavic nemohu podat žádný komentář. Také vedoucí družstvo Vřesiny tuto soutěž vynechalo!!!

Tak jen k výsledkům. V družstvech Dolní Lhota potvrdila svoji nadvládu v bězích i přes neúčast tradičního vítěze Aleše Mika. Novým vítězem se stal Matěj Hrubý samozřejmě také z DL.

V celkových výsledcích se soutěž vyrovnala, zajímavé je, že obě vedoucí družstva jednu soutěž vynechala a páté Dobroslavice dokonce dvě. Pouze tři obce se zúčastnily všech soutěží !!!

 

Nashledanou 19.5.2012 ve VŘESINĚ na volejbale .     

Výsledky přespolní běh       běh

Výsledky 5.soutěže – přespolní běh

Celkové výsledky po 5. soutěži

 

OBEC

součet bodů za pořadí

Body do VO

OBEC

Body

 1. Dolní Lhota

30+25+22 = 77

10

1. Vřesina

9+10+7+7+0 = 33

 2. Pustá Polom

       26+24+21 = 71

9

2. Plesná

6+0+8+10+7 = 31

 3. Horní Lhota

       29+18+12 = 59

8

3. Krásné  Pole

               8+8+3+8+4 = 31

 4. Plesná

28+15+14 = 57

7

4. Velká Polom

7+5+6+6+6 = 30

 5. Velká Polom

27+17+11 = 55

6

5. Dobroslavice

10+9+10+0+0 = 29

 6. Těškovice

       20+19+13 = 52 

5

6. Dolní Lhota

2+6+0+9+10 = 27

 7. Krásné Pole

23+16+ 0 = 39

4

7. Horní Lhota

3+4+5+5+8 = 25

 8. Hlubočec

       12+10+ 8 = 30

3

8. Hlubočec

               5+3+9+0+3 = 20

 Dobroslavice

nestartovaly

0

9. Těškovice

4+7+2+0+5 = 18

   Vřesina

nestartovala

0

     10. Pustá Polom

0+0+4+4+9 = 17

 

PŘESPOLNÍ BĚH - pořadí jednotlivců

 

 

Poř.

Celk.

Jméno

obec

čas

body do VO

pořadí

 

1

Hrubý Matěj

DL

15:54

1/ 30

 

2

Klos Viktor

HL

16:02

2/ 29

 

3

Benbenek Jan

PL

17:17

        3/ 28

 

4

Drastich Adam

VP

17:45

4/ 27

 

5

Kunčík Martin

PP

17:50

5/ 26

 

6

Hrubý Antonín

DL

 18:31

6/ 25

 

7

Čech Jiří

PP

18:36

7/ 24

 

8

Tyl Jakub

KP

18:47

8/ 23

 

9

Mácha Vojtěch

DL

18:56

        9/ 22

 

10

Prokeš Richard

PP

18:59

10/ 21

 

11

Solnický Jakub

TE

19:03

11/ 20

 

12

Dolanský Vít

PP

19:05

       XXXX

 

13

Lazecký Přemek

TE

19:35

12/ 19

 

14

Hrubý Kryštof

DL

19:45

XXXX

 

15

Panoš Jiří

HL

19:48

13/ 18

 

16

Marek Josef

 VP

20:00

14/ 17

 

17

Pražák Petr

 KP

20:08

15/ 16

 

18

Václavík Marek

 PL

20:24

       16/15

 

19

Benbenek Václav

 PL

 20:39

       17/14

 

20

Kucsera Lukáš

 TE

 21:08

       18/13

 

21

Stošek Lukáš

 HB

 21:13

19/ 12

 

22

Mučka Martin

 VP

 21:15     

       20/11

 

23

Kilian Daniel

 HB

21:38

        21/ 10

 

24

Vyležík Václav

 TE

 22:20

XXXX

 

25

Klos Dominik

 HL

 22:21

22/ 9

 

26

Volný Filip

 DL

 22:37

mimo soutěž

 

27

Brázda Martin

 VP

23:26

       XXXX

 

28

Hanzal Jaroslav

 DL

 23:58

mimo soutěž

 

29

Nedvídek Petr

 HB

 24:54

23/ 8

  Běh 2012

 jaro

běh

 běžcijardapartatondakrištofmatěj-vítěz


 VÝSLEDKY SOUTĚŽE V KUŽELKÁCH

Třetí soutěž letošního ročníku Vesnické olympiády proběhla tradičně v Dobroslavicích. Zvítězila opět VŘESINA ,i když startovala bez svého nejlepšího hráče – loňského vítěze FOLTÝNA, a to už po čtvrté v řadě za sebou. Tentokrát nebyl souboj s Dobroslavicemi tak napínavý, bylo rozhodnuto už před poslední dvojicí. V jednotlivcích vyhrál poprve JAKUB HÁJEK A TO ZCELA JASNĚ o 9 kolků.

Soutěž proběhla bez sebemenších problémů a protestů. Loňská „nedorozumění“ byla zapomenuta ! Závěr byl povedený, skončil dvou hodinový posezením hráčů Dobroslavic a Vřesiny a to nejen u pitiva, ale zase u kuželek.

Největším stínem byla neúčast dvou družstev - PUSTÉ POLOMI ( už po druhé za sebou ) a Plesné.

PÁNOVÉ, PROSÍM, KDYŽ UŽ SE NEÚČASTNÍTE ALESPOŇ SE OMLUVTE, JE TO NEÚCTA K POŘADATELŮM, KTEŘÍ SE SNAŽÍ SOUTĚŽ PŘIPRAVIT CO NEJLÉPE.

Další soutěží bude stolní tenis v PUSTÉ POLOMI a doufám, že se její družstvo zúčastní. Uskuteční se v  sobotu 24.března 2012. Propozice zasílám v příloze.

 

 KUŽELKY 2012       

Výsledky 2.soutěže – kuželky

Celkové výsledky po 2. soutěži

OBEC

Body do pořadí jednotlivců

Body do VO

OBEC

Body

1. Vřesina

30 + 28 + 27 = 85

10

1.        Vřesina

 9 + 10 = 19

2. Dobroslavice

29 + 24 + 23 = 76

9

2.        Dobroslavice

10 + 9 = 19

3. Krásné Pole

26 + 22 + 16 = 64

8

3.        Krásné Pole

8 + 8 = 16

4. Teškovice

    25 + 18 + 17 = 60

7

4.    Velká Polom

7 + 5 = 12

5. Dolní Lhota

20 + 19 + 14 = 53 

6

5.    Těškovice

4 + 7 = 11 

6. Velká Polom

21 + 15 + 7 = 43

5

6.    Dolní Lhota

2 + 6 = 8

7. Horní Lhota

13 + 12 + 9 = 34

4

7.    Hlubočec

5 + 3 = 8

8. Hlubočec

11 + 10 + 8 = 29

3

8.    Horní Lhota

3 + 4 = 7

   Pustá Polom

nestartovala

0

9.    Plesná

6 + 0 = 6

   Plesná

nestartovala

0

       Pustá Polom

ještě nestartovala

 

 VÝSLEDKY SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ V KUŽELKÁCH 2012.

 

pořadí

jméno

obec

body

dorážka

body družstva

1

Hájek Jakub

VR

169

58

30

2

Třečak Martin

DO

160

54

29

3

Vavrečka Oldřich

VR

158

53

28

4

Schwarz Josef

VR

156

51

27

5

Hrubý Petr

KP

152

42

26

6

Košař Pavel

TE

143

53

25

7

Pavlík Ivo

DO

143

49

24

8

Ridl Karel

DO

142

34

23

9

Hájek František

VR

140

48

xxxx

10

Janalík Přemysl

KP

139

39

22

11

Mikesková Jana

VP

137

42

21

12

Mada Luboš

DL

136

42

20

13

Tyrala Roman

DL

133

39

19

14

Swider Miroslav

DO

133

34

xxxx

15

Prokop Jiří

TE

130

32

18

16

Nosek Milan

TE

130

31

17

17

Tichý Petr

KP

128

32

16

18

Drozdek Kamil

VP

128

34

15

19

Kupka Roman

DL

126

47

14

20

Parýzek Vladimír

HL

121

36

13

21

Bartůněk Stanislav

HL

120

35

12

22

Prokop Pavel

TE

117

34

xxxx

23

Gintar Libor

HB

117

23

11

24

Nedvídek Milan

HB

116

24

10

25

Černý Jiří

KP

116

31

xxxx

26

Hrbáč Petr

HL

115

34

9

27

Andráško Martin

DL

114

25

xxxx

28

Fistr Rostislav

HL

109

25

xxxx

29

Gintar Robin

HB

104

24

8

30

Vrbka Martin

VP

103

26

7

31

Nedvídek Petr

HB

89

29

xxxx


 BADMINTON 2012badminton

VÝSLEDKY SOUTĚŽE v BADMINTONU               

Letošní ročník soutěže v badmintonu proběhl bez problémů a turnaj měl velice rychlý spád. Pořadatelé měli turnaj dobře připravený , tak jediným záporem byla neúčast tří obcí DOBROSLAVIC, HLUBOČCE a TĚŠKOVIC. Chválím je ale za to, že se všechny včas omluvily !!! 

 Další soutěž se koná 5..5.20121 v Těškovicích a to PŘĚSPOLNÍ BĚH. Srdečně zvou pořadatelé.

 

Výsledky 4.soutěže - badminton

 

PL

DL

KP

VP

HL

PP

body

poměr setů

umístění

 PLESNÁ

 

 3 : 0

 3 : 0

 3 : 0

 3 : 0

 3 : 0

 3 : 0

12

18 : 0

1

DOLNÍ LHOTA

 0 : 3

 

 2 : 1

 3 : 0

 2 : 1

 3 : 0

 3 : 0

   10

     13 : 5

2

KRÁSNÉ POLE

 0 : 3

 1 : 2

 

 3 : 0

 3 : 0

 2 : 1

 3 : 0

8

12 : 6

3

VŘESINA

 0 : 3

 0 : 3

 1 : 2

 

 2 : 1

 2 : 1

 3 : 0

6

8 : 10

4

VELKÁ POLOM

 0 : 3

 1 : 2

 0 : 3

 1 : 2

 

 2 : 1

 3 : 0

4

7 : 11 

5

HORNÍ LHOTA

 0 : 3

 0 : 3

 0 : 3

 1 : 2

 1 : 2

 

 3 : 0

2

5 : 13 

6

PUSTÁ POLOM

 0 : 3

 0 : 3

 0 : 3

 0 : 3

 0 : 3

 0 : 3

 

0

0 : 18

7

 

Výsledky 4.soutěže – badminton

Celkové výsledky po 4. soutěži

OBEC

 body

Body do VO

OBEC

Body

1. Plesná

12

10

1. VŘESINA

9+10+7+7 = 33

2. Dolní Lhota

10

9

2.   DOBROSLAVICE

10+9+10+0 = 29

3. Krásné Pole

8

8

3.    KRÁSNÉ POLE

8+8+3+8 = 27

4. Vřesina

6

7

       4.    PLESNÁ

6+0+8+10 = 24

5. Velká Polom

4

6

5.    VELKÁ POLOM

7+5+6+6 = 24

6. Horní Lhota

2

5

6.    DOLNÍ LHOTA

2+6+0+9 = 17

7. Pustá Polom

0

4

7.    HLUBOČEC

5+3+9+0 = 17

   Dobroslavice

nestartovaly

0

8.    HORNÍ LHOTA

                3+4+5+5 = 17

   Hlubočec

nestartoval

0

9.    TĚŠKOVICE

                 4+7+2+0 = 13

   Těškovice

nestartovaly

0

10. PUSTÁ POLOM

0+0+4+4 = 8

 Dráhové kuželky

     25.2.2012 proběhla v kuželkárně v Dobroslavicích soutěž v dráhových
kuželkách. Čtvrté vítězství za sebou zaznamenala Vřesina před Dobroslavicemi a Krásným Polem.
     Naši kuželkáři obsadili 5. místo. Reprezentovali nás: Luboš Mada, Roman Tyrala, Roman Kupka a Martin Andraško.

     Stolní tenis

 

stoní tenis

     Turnaj ve stolním tenise se konal 25.3.2012 v tělocvičně v Pusté
Polomi. Zvítězila obec Dobroslavice před obcemi Hlubočec a Plesná. Naše obec se nezúčastnila a je velká škoda, že není u nás zájem o tento sport.

     Badmington

     Soutěž v badmingtonu proběhla již tradičně v Plesné 14.4.2012. Naše
družstvo ve složení Michal Moravec, Ivan Andraško, Tomáš Palička nás
reprezentovalo velmi dobře a obsadilo pěkné druhé místo.
     Zvítězila Plesná, třetí bylo Krásné Pole.
     Viz. tabulky


Soutěž v sálové kopané ukončila letošní 16. ročník naší soutěže vesnických sportovních her. Celé soutěže jsem se neúčastnil ( pracovní zaneprázdnění a také neúčast Dobroslavic – k mojí velké lítosti už podruhé za sebou) tak jak probíhala vím pouze z doslechu. Prý bez problémů!!!

Sledoval jsem až poslední zápas HL – PP 3:2 a ten byl opravdovým vyvrcholením turnaje. Útočný fotbálek protože obě družstva si byl vědoma oč hrají ( vítěz 1. nebo 2.místo, poražený bramborová – pro ty méně chápající 4. místo – a další varianta při remíze).                                 

   Velkým nedostatkem ale byla neúčast tří obcí!!! U DO to ani tak nepřekvapilo, ale TE měly loni velmi slibné mužstvo a VP doplatila asi na termín. Sice je už po sezoně v nižších soutěžích, ale dohrávaly se odložené zápasy a určitě si někteří hráči hleděli svých zranění z dlouhé sezony ( a někteří se snažili vyhovět požadavkům svých rodin a hlavně manželek –„ ať už jsi někdy taky doma“). Je na vedoucích soutěže, aby se pokusili něco s termínem udělat. Je to na delší diskuzi a také možnosti. Jednou z nich by byla výměna s plaváním ( leden – listopad ), ale bude v lednu tělocvična ( plesy)???

    Tato poslední soutěž také značně zamíchala celkovým pořadím VSH. Mimo prvního místa v něm nezůstal doslova kámen na kameni. Skok PL z loňského 7. místa na 2. a naopak propad VP z 3. na 6.                           

Dramatičtější soutěž už snad nemohl nikdo ani vymyslet.

    Nakonec přeji všem zúčastněným: těm úspěšným vše nejlepší do dalších let a těm, letos méně úspěšným, snad příště.   

     Jinak Vás všechny zvu na závěrečný večírek příští sobotu 1.12.do VELKÉ POLOMI !!!!!!!!!!!

 

                                                                                                                                      Jiří Konštacký

  Tabulka sálové kopané

 

                          Vesnické sportovní hry

17.ročník celoroční sportovní soutěže obcí

 

V druhé části VSH proběhlo 5 soutěží.

 

                                                            Přehled  proběhlých soutěží

 

             Disciplína                               Reprezentanti                                                   Umístění obce

             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Nohejbal                                 Hrubý Tomáš, Zdražila Hynek,                         7.místo

                                                           Cieciotka Jiří,Zdražila Radek,

                                                           Hrubý Rosťa

 

             Lukostřelba                            Mada Luboš (13),Hanzal Jaroslav(15),                  4.místo

                                                          Kanclíř René(16),Tyrala Roman(19)

 

             Cyklistika                               Kneisl Rostislav(8),Klapuch Roman(9),             2.místo

                                                          Kubín Přemysl(11),Muroň Tomáš(27)  

 

             Střelba ze vzduchovky            Hanzal Jaroslav(8),Lasák Ivo(9),                        2.místo

                                                          Mada Luboš(10),Šimko Miroslav(17)   

 

             Sálová kopaná                       Walder Jakub,Moravec David,                           1.místo

                                                         Cieciotka Jiří, Heřman Tomáš,

                                                         Kraina Marek

 

V lukostřelbě jsme loňské prvenství neobhájili, zato v ostatních disciplínách vykazujeme letos zlepšení.

Nohejbal vyhrála Vřesina, lukostřelbu Krásné Pole, cyklistiku Plesná, střelbu ze vzduchovky Velká Polom a sálovou kopanou naše obec Dolní Lhota.

 

                                                         Umístění obcí po 11 soutěžích  

 

                   Pořadí                                                    Body

             ---------------------------------------------------------------------------

                1. Vřesina                                               69

                2. Plesná                                                67

                3. Krásné Pole                                        67

                4. Dolní Lhota                                         66

                5. Horní Lhota                                         64

                6. Velká Polom                                       63

                7. Dobroslavice                                       50

                8. Pustá Polom                                      39

                9. Hlubočec                                           36

              10. Těškovice                                          34 

 

Letošní boje o stupně vítězů byly dramatické až do samého konce, loňské vítězství nakonec obhájili sportovci Vřesiny.

Naše obec vyhrála dvě disciplíny-přespolní běh a sálovou kopanou.

V jednotlivcích máme vítěze v přespolním běhu a to Matěje Hrubého.

4. místo v soutěži obcí můžeme hodnotit jako dobré, když na 1. místo nám chyběly pouze 3 body. Tak snad příště!

 

Všem našim sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci obce.

18.ročník VS  snad přitáhne další sportovní nadšence.Letos nám chybělo zastoupení ve stolním tenise a v plavání.

Projevíte-li zájem zkusit si poměřit své sportovní kvality s ostatními, pak neváhejte a přihlaste se u Jaroslava Rychlého, mobil 724922149.

Nový ročník VSH začíná 19.1.2013 sálovou kopanou v naší tělocvičně.

 

Do nového roku 2013 přeji  všem  našim sportovcům mnoho dobrých  zážitků a úspěchů.

 

organizátor VSH za Dolní Lhotu

Jaroslav Rychlý

 

Soutěže VSH i přihlášené obce zůstávají v roce 2012 stejné jako v minulém roce.

Soutěží opět 10 obcí v 11 sportovních disciplínách.

 

Ø      28.1.2012 bylo letošní soutěžení zahájeno plaváním na 100 metrů volným stylem. Proběhlo v bazénu v Ostravě-Hrabůvce a zúčastnilo se 9 obcí, družstvo nesestavila obec Pustá Polom.

Ø       Naši obec Dolní Lhotu reprezentoval pouze jeden mladý závodník, 13 letý Patrik Holiš, časem 1 min. 27 sec. se umístil z 29 závodníků na 19. místě.

Ø       Chyběli nám sourozenci Dolbovi a je velká škoda, že se v naší obci nenašlo více  ochotných plavců.

Ø       V jednotlivcích vyhrál Petr Marek z Krásného Pole .

Ø       V družstvech vyhrála obec Dobroslavice před Vřesinou a Kr. Polem.

Ø       Dolní Lhota skončila 9.

 

Termíny dalších soutěží:

25.2.2012         kuželky            v Dobroslavicích

25.3.2012         stolní tenis        v Pusté Polomi

14.4.2012         badminton         v Plesné


VÝSLEDKY SOUTĚŽE V PLAVÁNÍ NA 100m

PLAVÁNÍ 2011

plavání

Jako každoročně zahájila ,v sobotu 28.1.2011, soutěž v plavání naši sportovní soutěž VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY.

Organizátoři z KRÁSNÉHO POLE se vyrovnali s uspořádáním soutěže na výbornou, jak už se v posledních letech stalo zvykem. Všechno připravené, dokonce i pro rozhodčí a časoměřiče měli stejná trička. Jediným kazem byla neúčast všech obcí, která trochu pokazila jejich snahu – Pustá Polom se nezúčastnila vůbec a Dolní Lhota pouze s jediným plavcem. Do příštích let bychom měli zavést povinnost omluvy v případě, že se soutěže nezúčastní některé z družstev. Tentokrát se zbytečně odkládalo zahájení – čekalo zda se PP neozve! A poslat SMS, buď pořadateli nebo vedení soutěže, přece není tak složité.  

A k výsledkům: Petr MAREK po mnoha letech účasti se konečně dočkal prvenství. Blahopřejeme!!! V družstvech se na první místo vrátily DOBROSLAVICE i když startovaly bez svého nejlepšího plavce Tomáše Matery – stejně tak Vřesině chyběla loňská vítězka Michell Vokounová a Hlubočci Adam Černín.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Zveme Vás na druhou soutěž v kuželkách v sobotu 25.2.2011 do DOBROSLAVIC !!!

Plavání 100 m

 

poř.

       jméno

obec

čas

body

 

 

 

 

 

 1

Marek Petr

KP

1:05,6

 30

 2

Teslík David

DO

1:05,9

 29

 3

Babicová Tereza

VR

1:12,6

 28 

 4

Černín Jan

HB

1:12,9

 27

 5

Sivek Jan

DO

1:13,0

 26

 6

Kudela Daniel

VR

1:13,7

 25

 7

Mihálik Lubomír

PL

1:14,2

 24

 8

Materová Lucie

DO

1:14,3 

 23

 9

Kaleta Martin

KP

1:15,8

 22

10

Kopřiva Jiří

VP

1:19,3

 21

11

Dudková Denisa

VR

1:19,5

 20

12

Šumný David

VP

1:21,4

18,5

 

Florek Rostislav

HL

1:21,4

18,5

14

Marek Josef ml.

VP

1:22,0

 17

15

Hrdina Libor

PL

1:25,7

 16

16

Biolek Petr

KP

1:26,2

 15

17

Vavrečka Vojtěch

TE

1:26,4

 14

18

Kudrna Šimon

TE

1:26,9

 13

19

Holiš Patrik

DL

1:27,0

 12

20

Rosypal Dušan

PL

1:28,5

 11

21

Dostál Vítězslav

HB

1:35,5

 10

22

Kilian Daniel

HB

1:41,0

   9

23

Krayzel Jakub

TE

1:41,7

   8

24

Fistr Rostislav

HL

1:43,0

   7

25

Bedry Jan

HL

1:49,2

   6

26

Lešo Juraj

VP

1:52,2

xxx

27

Sýkora Dušan

TE

1:57,5

xxx

28

Jeřábek Jan

PL

1:59,4

xxx

29

Parýzek Vladimír

HL

2:08,7

xxx

 

Výsledky 1.soutěže – plavání

Celkové výsledky po 1. soutěži

OBEC

součet bodů

Body do VO

OBEC

Body

1. Dobroslavice

29 + 26 + 23 = 78

10

 

10

2. Vřesina

28 + 25 + 20 = 73

9

 

9

3. Krásné Pole

30 + 22 + 16 = 70

8

 

8

4. Velká Polom

21 +18,5+ 17=58,5

7

 

7

5. Plesná

24 + 16 + 11 = 51

6

 

6

6. Hlubočec

27 + 10 + 9 = 46

5

 

5

7. Těškovice

14 + 13 + 8 = 35

4

 

4

8. Horní Lhota

18.5 + 7 + 6 = 31,5

3

 

3

9. Dolní Lhota

12 + 0 + 0 = 12 

2

 

2

10.Pustá Polom

 nestartovala

0

 

0

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
mírné sněžení 4 °C -1 °C
pondělí 22. 4. déšť se sněhem 2/0 °C
úterý 23. 4. zataženo 8/2 °C
středa 24. 4. slabý déšť 10/3 °C

Interaktivní turistická mapa

Interaktivní turistická mapa

OSTRAVA !!!

logo OSTRAVA !!!

Czech Point

logo Czech Pointu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace, které by Vás mohly zajímat…