Menu
Obec Dolní Lhota Obec Dolní Lhota

Pohřebnictví

Pravidla pro civilní pohřby v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Dolní Lhotě

Vážení spoluobčané,

dne 6. června 2016 se dostavila na jednání zastupitelstva obce řada našich občanů, kteří si stěžovali na jednání některých zástupců církve ve věci odmítání vykonávat civilní pohřby (občanům bez vyznání) v místním kostele Sv. Cyrila a Metoděje. Občané, kteří se na toto jednaní dostavili, zmiňovali skutečnost, že dar církvi ze strany obce (v roce 1992) byl podmíněn tím, že v budoucnu bude umožněno "občanům obce" vykonávat v tomto objektu civilní smuteční obřady.

Na základě výše uvedeného jsem byl pověřen starostou a zastupitelstvem obce, abych jednal za obec Dolní Lhota a vyřešil nastalou situaci. Po několika neúspěšných jednáních s Biskupstvím Ostravsko - Opavském se přikročilo k žádosti směřovanou na Generálního vikáře. Na základě jednání došlo ze strany Generálního vikáře k mimořádnému dovolení, za kterých je církev ochotna umožnit vykonávat civilní pohřby v již vysvěceném kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Dolní Lhotě. Z důvodu posvěcení kostela (v roce 2004) stanovuje tyto podmínky Kodex církevního práva a jsou specifikované níže. Dále proběhlo jednání s novým správcem farnosti Velká Polom s panem Mgr. Radkem Petrem Drobiszem, který svým souhlasným stanoviskem a totožným - vstřícným postojem jako Generální Vikář, potvrdil dohodnuté podmínky.

Vážení spoluobčané, závěrem bych rád zmínil, že jsem učinil všechny potřebné kroky k tomu, aby došlo k vyjasnění a vyřešení celého sporu bez soudních peripetií a ve prospěch všech občanů naší obce. Věřím, že tato dohoda uklidní napjatou situaci v naší obci.

JUDr. Aleš MIKO


PODMÍNKY PRO CIVILNÍ POHŘBY V KOSTELE SV. CYRILA A METODĚJE

V případě úmrtí blízké osoby musí pozůstalí informovat duchovního správce farnosti Velká Polom, se kterým bude projednán termín konání pohřbu a další stanovený postup, včetně níže uvedených podmínek. 

Pozůstalí musí zajistit, aby smuteční hosté respektovali a dodržovali níže uvedené podmínky pro civilní pohřby v kostele.

  1. Účastníci smutečního obřadu nesmí vstupovat do prostoru kněžiště (presbytáře)

  2. V kostele se musí respektovat důstojnost liturgického prostoru

  3. Oltář nesmí být (při civilních obřadech) žádným způsobem využíván

  4. Do prostoru oltáře se nesmí odkládat žádné věci, žádné výzdoby, fotografie a podobně

  5. Rovněž nesmí být používáno místo "AMBON", ze kterého se předčítá písmo svaté

  6. Hudba používaná při obřadech nesmí být reprodukovaná nýbrž pouze živá hudba s ohledem na posvátnost chrámu

  7. Muži musí mít sejmuty pokrývky hlavy

Náklady spojené se smutečním civilním obřadem nesou pozůstalí. Náklady obnášejí: osvětlení, topení, úklid venkovních a vnitřních prostorů atd. V tomto případě pozůstalí věnují dar na kostel ve výši 2.500,- Kč.

V případě, že pozůstalí chtějí smuteční obřad uskutečnit v doprovodu varhaníka a osoby, která přednese smuteční řeč, tak si musí tyto osoby osobně zajistit. Finanční náklady s tím spojené hradí pozůstalí.

kaple  stará obřadní síň

Czech Point

logo Czech Pointu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace, které by Vás mohly zajímat…