Menu
Obec Dolní Lhota Obec Dolní Lhota

Hřiště

Výstavba zařízení volnočasových aktivit v obci Dolní Lhota - Víceúčelové sportoviště


Logo EU

 • Registrační číslo: CZ.1.10./4.1.00/01.00058
 • Prioritní osa: 10.4. Rozvoj venkova
 • Oblast podpory: 10.4.1. Rozvoj venkova
 • Zaměření výzvy: Školství a volnočasové aktivity

Projekt je spolufinancován z účelové dotace strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Vážení spoluobčané, návštěvníci webových stránek obce, na tomto místě Vás tímto informujeme o realizaci stavby víceúčelového sportoviště. Během konce roku 2008 a začátkem roku 2009 proběhly nezbytné přípravné práce a v současné době již probíhá realizace celého projektu.

Kdo jsou ti, kteří celý záměr spolu s obcí Dolní Lhota realizují a byli vybráni prostřednictvím veřejných soutěží?

 • Manažer projektu: Ing. Ivana Janečková
 • Dodavatel stavby: FUNNY SPORT s.r.o., Kvítková 3643, Zlín
 • Poskytovatel bankovních služeb: Česká spořitelna a.s., pobočka Opava
 • Technický dozor stavby: Obec Dolní Lhota – Jan Kolínek

Jaké byly důvody pro rozhodnutí o realizaci celého projektu:

Důvody realizace projektu – neustále rostoucí počet obyvatel obce a s tím spojená poptávka po takovém typu zařízení ze strany občanů, chybějící infrastruktura volnočasových aktivit.

Co bude realizací projektu v Dolní Lhotě vybudováno:

Jedná se o výstavbu zcela nového zařízení volnočasových aktivit v obci Dolní Lhota. Toto zařízení bude obsahovat víceúčelové sportoviště, doskočiště, betonových stůl pro stolní tenis, dřevěnou hrací sestavu, dřevěný domeček, altán, kládové houpačky, pískoviště, hrací tabuli, lavičky, pergolu pro kontejnery, stojany na kola, odpadkové koše, ohniště. V novém zařízení budou vybudovány zpevněné plochy, veřejné osvětlení. Budou zde provedeny sadové úpravy. Využití je plánováno celoroční, bezplatné. Realizátorem projektu je obec Dolní Lhota.

 • Předpokládané celkové výdaje projektu: 5.528.686,51 Kč
 • Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR: 5.114.035,00 Kč tj. 92,5%
 • Spolufinancování příjemcem: 414.651,51 Kč tj. 7,5 %
 • Z toho – národní veřejné zdroje: 414.651,51 Kč tj. 7,5%

Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů projektu a vzniklých realizačních příjmů projektu.


Mgr. Vladimír Sobas - starosta

Hřiště - volnočasové aktivity

Logo EU

 

OSTRAVA !!!

logo OSTRAVA !!!

Czech Point

logo Czech Pointu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Informace, které by Vás mohly zajímat…


Jsme členy mikroregionu Matice Slezská

mikroregion Matice Slezská

www.maticeslezska.cz