Menu
Obec Dolní Lhota Obec Dolní Lhota

Sociálně právní ochrana

S dotazy,  které se týkají sociální oblasti se můžete obracet na sociálního pracovníka  Magistrátu města Ostravy, oddělení sociální práce a metodiky,

pana  Mgr. Petra Habrama 

Telefon: +420 599 443 847

Mobil: +420 602 139 508

Email: phabram@ostrava.cz

 www.ostrava.cz

 

Na webu Sociální věci Ostrava!!! byl uveřejněný článek se základními informacemi o dávkách, které jsou určené na úhradu nákladů spojených s bydlení. Prostřednictvím prokliků se čtenáři mohou dostat k podrobnějším informacím.

Kompletní nabídku pomoci ze sociální oblasti naleznete na webu Statutárního města Ostrava v odkazu zde.

SOCIOPOINT

 


Pečujete doma o svou blízkou osobu? Nemusíte na to být sami. Můžete využít praktických průvodců a rádců, podpůrných a svépomocných skupin nebo pomoci sociálních služeb. Přehled možností, které Vám můžou pomoci v péči a s péčí najdete na webu Sociální věci Ostrava pod tímto odkazem:

https://socialniveci.ostrava.cz/pecujete-o-svou-blizkou-osobu-nemusite-na-to-byt-sami/

S výběrem vhodné sociální služby nebo s dalšími tématy, které Vás v této souvislosti napadají, Vám poradí sociální pracovníci. Pro kontakt na sociálního pracovníka ve Vaší obci se obraťte na obecní/městský úřad nebo zavolejte bezplatnou linku SOCIOPOINT 800 700 650, kde Vám kontakt předají.


Aktuální informace ze sociální oblasti

Aktuální informace ze sociální oblasti k 1.1.2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 319.17 kB

 

Změny v organizaci SSZ a v systému posuzování zdravotního stavu

Magistrát města Ostravy připravil přehled aktuálních informací o změnách v organizaci správy sociálního zabezpečení a v systému posuzování zdravotního stavu. V případě zájmu najdete veškeré podrobnosti na odkazu:

https://socialniveci.ostrava.cz/meni-se-struktura-spravy-socialniho-zabezpeceni-a-posuzovani-zdravotniho-stavu/.

 


Druhy dávek a příspěvků

Příspěvek na dítě

Přídavek na dítě

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

Porodné

Porodné

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

Pohřebné

Pohřebné

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči

Pomoc v hmotné nouzi

Příspěvek na živobytí

Doplatek na bydlení

Mimořádná okamžitá pomoc

Dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvky

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Odměna pěstouna

Příspěvek při pěstounské péči

Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Zaopatřující příspěvek opakující se

Zaopatřující příspěvek jednorázový

Podpora v nezaměstnanosti

Často kladené otázky

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Životní a existenční minimum

Životní a existeční minimum

Náhradní výživné

Náhradní výživné

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění

Minimální mzda

Minimální mzda

Nemocenské

Nemocenské

Ošetřovné

Ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství

Otcovská

Otcovská

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

 


Další užitečné odkazy


Tichý svět

Máte v rodině nebo ve svém okolí člověka, který hůře slyší?

Chcete vědět, jaké existují kompenzační pomůcky a k čemu slouží? Potřebujete vyřídit sluchadlo a nevíte, zda máte nárok na finanční příspěvek, a jak žádost o něj vyřídit?

Organizace Tichý svět, o. p. s., která má kontaktní místo i v Ostravě, poskytuje zdarma podporu lidem se sluchovým a kombinovaným postižením po celé ČR, včetně Moravskoslezského kraje. Klienty podporuje například ve vyřizování finančních příspěvků, invalidních důchodů, průkazů ZTP či pořizování kompenzačních pomůcek. Své služby nabízí nejen neslyšícím, ale i osobám, které o sluch přišly náhle či lidem s postupnou ztrátou sluchu.

Pro konzultace a další informace se můžete obrátit na Mgr. Bc. Alenu Hegerovou. 

e-mail: alena.hegerova@tichysvet.cz
telefon: 702 158 110
Každé úterý a čtvrtek od 9 do 16 hodin na adrese: Zeyerova 110/12, Ostrava 702 00.

Pomůcky


Centrum pro dětský sluch TAMTAM

Centrum pro dětský sluch TAMTAM

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.,

vzniklo v roce 1990 jako občanské sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. V roce 2013 se toto občanské sdružení transformovalo v obecně prospěšnou společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., které nabízí komplex vzájemně navazujících služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé České  republiky  –  sociální služby (raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství), informační a vzdělávací služby a kulturně osvětové činnosti.

 


Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči

Historie Centra pro rodinu a sociální péči z.s.

Centrum pro rodinu a sociální péči vzniklo v roce 1993 v Ostravě a v současné době nabízí aktivity i služby v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Prvopočátky činnosti jsou datovány ještě do období před listopadem 1989. V této době několik manželských párů pociťovalo silnou potřebu rozvíjet a upevňovat své manželské a rodinné vztahy na základě křesťanských hodnot a začaly na tomto poli rozvíjet různé aktivity.

Za dvě desetiletí se organizace mnohonásobně rozrostla od ryze dobrovolnických aktivit, bez prostor a prostředků, až do dnešní podoby se zhruba 50 zaměstnanci (díky některým krátkodobým úvazkům je počet pohyblivý) a mnoha desítkami nejrůznějších aktivit, programů a sociálních služeb. Centrum bylo v dubnu roku 1993 registrováno na Ministerstvu vnitra „…jako dobrovolné sdružení osob, skupin a aktivit, které se angažují v oblasti řešení manželské, rodinné a sociální problematiky“ se sídlem v Ostravě. Podle původních stanov je hlavním cílem jeho činnosti: „…morální a duchovní obroda, prohloubení a upevnění manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.“ A dále pak zejména „…podílet se na přípravě mladých lidí na manželství a rodičovství, pomáhat manželům k prevenci a k zvládnutí možných krizových stavů v rodině, zajišťovat poradenskou službu zaměřenou na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě rodin i jednotlivců, podporovat (a rozvíjet vlastní) sociální programy pro potřebné rodiny i jednotlivce.“ Původními aktivitami jsou prorodinné projekty, které se postupně vyprofilovaly a došlo i k upřesnění ve stanovách, včetně rozšíření o vzdělávání.

Na počátku roku 2002 došlo k rozšíření aktivit o Projekt VÝZVA, v němž postupně vznikly čtyři sociální služby pro rodiny, které pečují o dítě či mladého člověka s těžkým zdravotním postižením. Od té doby nastal prudký rozvoj aktivit, programů a služeb, které se dosud rozrůstají svým počtem i objemem. V dubnu roku 2005 pak pod střechu CPR zakotvily aktivity Klubu ÁMOS, což byla celá řada interaktivních projektů a aktivit (výstavy, dny řemesel, Muzeum na kolečkách apod.), které využívaly školy, rodiny a široká veřejnost nejen z Ostravy, ale i z dalších měst v ČR. O deset let později, od dubna 2015, bylo provozování Klubu Ámos pod tlakem nepříznivé ekonomické situace pozastaveno a ukončeno. Původní aktivity a programy, se kterými organizace začínala, se ve velké míře stále zachovávají a rozvíjejí soustředěné do Střediska RODINA. Je také zajímavé zmínit, že řada aktivit k nám byla přenesena (s menší či větší aktualizací) ze zahraničí, namátkou Manželská setkání – Finsko, Manželské večery – Anglie, Kurz efektivního rodičovství – Kanada, Škola partnerství – Slovinsko apod. Aktivity CPR svou působností v současné době pokrývají široké spektrum rodin a jednotlivců, od malých dětí přes manželské páry až po seniory. Všechny tyto aktivity mají za sebou mnohdy dlouhé  a nelehké období vývoje, ve kterém bylo nutné potýkat se s nejrůznějšími problémy. Stojí za nimi tým lidí, kteří svým nadšením a nasazením dokázali vykonat obrovský kus práce a vytvořit fungující občanské sdružení.

Webové stránky centra - www.prorodiny.cz

 


Centrum sociálních služeb Ostrava

Centrum sociálních služeb Ostrava

Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s.

Hlavním posláním je zabezpečit poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem při zvládání obtížných životních situací.


Energokrize

V přiložených letácích naleznete informace k dodavateli poslední instance a možnosti příspěvků úřadu práce spojené s růstem cen energií.

Příspěvky úřadu práce

Energokrize 

Leták DPI


Mobilní hospic Ondrášek

 

Mobilní hospic Ondrášek

Můžeme si dovolit umírat doma?

Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích podmínkách. Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete sami.

Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu svých blízkých, doma. Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám od potíží, ať už fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou paliativní péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se dovolají 24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí i na území vašeho města. Nebojte se nás kontaktovat.

V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA., pomocí které chceme říci, že je možné strávit poslední chvíle doma a že existují služby, které vám pomohou. Kampaň proběhne od 9. do 15. října a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh, tel: 725 409 411. Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu.


Slezská diakonie

 

Slezská diakonie


Společnost pro ranou péči

 

Více informací na webu společnosti www.ranapece.cz/ostrava

Čím dříve se rodiny, kterým se narodí dítě se zrakovým postižením o službě rané péče dozvědí, tím lépe, protože právě v nejranějším věku dítěte jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují rozvíjet náhradní mechanismy i u dětí, jejichž vývoj v určitě oblasti vykazuje vážný handicap.

 

Společnost pro ranou péči 1


Volné sdružení poskytovatelů rané péče v Moravskoslezském kraji

Volné sdružení poskytovatelů rané péče v Moravskoslezském kraji 1

Sociální služba rané péče je určena pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem z důvodu zdravotního stavu.

>  AlFi Ostrava Typ: PDF dokument, Velikost: 173 kB

>  SD Salome Typ: PDF dokument, Velikost: 175.43 kB

>  Raná péče Typ: PDF dokument, Velikost: 624.54 kB

 

 

 

 

            

Czech Point

logo Czech Pointu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace, které by Vás mohly zajímat…